2. Ενώνουμε την πόλη

  • Πολεοδομικά: Εκπονούμε ολιστικό χωροταξικό σχεδιασμό με Νέο ΕΝΙΑΙΟ Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τις τρεις δημοτικές κοινότητες. Στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που θα προστατεύει το περιβάλλον και τον αμιγή χαρακτήρα των περιοχών κατοικίας, θα προβλέπει την αύξηση των κοινωφελών και αθλητικών χώρων, θα καθορίζει την οργάνωση των χρήσεων γης, την ένταξη στο σχέδιο πόλης συγκεκριμένων περιοχών και θα εξασφαλίζει έγκαιρα την αναγκαία γη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.

  • Κυκλοφοριακά: Εκπονούμε νέα, ΕΝΙΑΙΑ κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρο το Δήμο, με  Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προωθώντας την ασφαλή κίνηση των πεζών, το ποδήλατο και τη Δημόσια Συγκοινωνία, σχεδιάζοντας παρεμβάσεις με βάση τις χρήσεις γης, την εμπορική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανάγκες και την περιβαλλοντική ποιότητα

  • Συγκοινωνιακά: Επενδύουμε στην αγορά νέων λεωφορείων  για την ανάπτυξη ενιαίου δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας με τακτικά δρομολόγια που θα ενώνουν τις γειτονιές του δήμου μας.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com