4. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

 • Μετατρέπουμε το  ανορθολογικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων με κύριο προορισμό την υγειονομική ταφή, σε  σύγχρονο και δυναμικό τομέα οικονομίας, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος

 • Αποκαθιστούμε την καθαριότητα στις γειτονιές, με νέο ενιαίο μοντέλο διοίκησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου που θα προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των οχημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας, τον ανασχεδιασμό των διαδρομών κυκλοφορίας, την εφαρμογή δράσεων διαλογής στην πηγή,  με έμφαση στον προγραμματισμένο οδοκαθαρισμό και το τακτικό πλύσιμο των κάδων.

 • Εφαρμόζουμε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με Διαλογή στην Πηγή και χωριστή συλλογή για 7 Ρεύματα Ανακύκλωσης  (Χαρτί, Πλαστικό, Γυαλί , Φυτικό φορτίο, Οργανικό Οικιακό Φορτίο, Ηλεκτρικά / Ηλεκτρολογικά αντικείμενα , Μέταλλα).

 • Προωθούμε την ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με Επαναχρησιμοποίηση, Επισκευή, Ανακαίνιση και Ανακύκλωση των υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους.

 • Αξιοποιούμε τα οργανικά βιοαπόβλητα με κομποστοποίηση στις γειτονιές χαμηλής αστικής πυκνότητας, τους παιδικούς σταθμούς και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Μετατρέπουμε τα φυτικά απορρίμματα σε εδαφοβελτιωτικό για τους κοινόχρηστους χώρους και τους κήπους των κατοίκων, με την εγκατάσταση συστήματος θρυμματιστή.

 • Δημιουργούμε ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής αποβλήτων, σε επίπεδο δήμου και ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ για την ανακύκλωση υλικών, σε επίπεδο γειτονιάς.

 • Τοποθετούμε υπόγειους κάδους σε χώρους υψηλής εναπόθεσης απορριμμάτων.

 • Ενεργοποιούμε τους μαθητές, τους πολίτες και τις  τοπικές επιχειρήσεις στην ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, μέσα από ποικίλες δράσεις ευαισθητοποίησης.

 • Εγκαθιστούμε συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε χώρους συνάθροισης (πλατείες, σχολεία κτλ).

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com