8.  Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τον περιβαλλοντικό     πλούτο της πόλης μας

 • Προστατεύουμε και αξιοποιούμε το Πεντελικό Βουνό

  • Δημιουργούμε πεζοπορικές, ποδηλατικές διαδρομές, σημεία αναψυχής και ήπιας άθλησης,προβάλλουμε τα ιστορικά και πολιτιστικά σημεία του Πεντελικού, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, το Δασαρχείο Πεντέλης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

  • Χρησιμοποιούμε  τεχνολογικά μέσα και πρακτικές (συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, θερμικές κάμερες, drones, γεννήτριες αντλητικών συστημάτων, αισθητήρες πυρανίχνευσης), για την έγκαιρη και απρόσκοπτη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

  • Αναζωογονούμε το Πεντελικό με δενδροφυτεύσεις και σποροφυτεύσεις, σε συνεργασία με  τις εθελοντικές οργανώσεις, τη μαθητική κοινότητα, τον Σ.Π.Α.Π. και την κοινωνία των πολιτών.

 • Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο των αστικών δασών και ρεμάτων

  • Εκπονούμε και εφαρμόζουμε μελέτες με παρεμβάσεις οικολογικού χαρακτήρα που θα έχουν ως στόχο την προστασία  και την αισθητική αναβάθμιση των αστικών δασών (Πευκοδάση Ζ. Πηγής, Τσαγκάρη, Λόφου Προφήτη Ηλία κλπ), ώστε να γίνουν πολύτιμοι χώροι αναψυχής για τους κατοίκους.

  • Προωθούμε, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, την οριοθέτηση όλων των κλάδων των ρεμάτων, την προστασία και στήριξη των πρανών και  τον ετήσιο προγραμματισμό απομάκρυνσης φερτών υλικών και πάσης φύσεως απορριμμάτων.

  • Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τα πολιτιστικά μνημεία (οδός λιθαγωγείας, γέφυρα “Πέντε Καμάρες”), τις υδάτινες διαδρομές, καθώς και τη βιοποικιλότητας των ρεμάτων, ώστε να γίνουν  φυσικός χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com