9. Μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα

  • Αντικαθιστούμε τα φωτιστικά σώματα στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του δήμου με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, LED, τα οποία θα διαθέτουν  σύστημα δυναμικής προσαρμογής φωτεινότητας και εντοπισμού των δυσλειτουργιών, για την άμεση αποκατάσταση βλαβών.

  • Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία, με βιοκλιματικές παρεμβάσεις, εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας.

  • Αξιοποιούμε  όλες τις μορφές Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) στα δημοτικά κτίρια και σχολεία.

  • Χρησιμοποιούμε τους υδάτινους πόρους πηγών και γεωτρήσεων για την άρδευση δημόσιων πάρκων και εγκαταστάσεων.

  • Συνεργαζόμαστε με το Φυσικο Αέριο Αττικής για την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου στο δήμο μας.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com