14.  Αλλάζουμε το μοντέλο διοίκησης

 • Αποκαθιστούμε  τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και αιρετών. Αξιολογούμε τα προσόντα των υπαλλήλων του Δήμου που αποκτήθηκαν μέσα από τη δια βίου εκπαίδευση και αναβαθμίζουμε τους ρόλους στην δημοτική υπαλληλική πυραμίδα.

 • Εκπαιδεύουμε  το προσωπικό με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες προκλήσεις. Στηρίζουμε την δια βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου, ενισχύοντας την παρακολούθηση προγραμμάτων  επιμόρφωσης και μεταπτυχιακών σπουδών.

 • Εφαρμόζουμε τεκμηριωμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις με συστηματική συλλογή και διαχείριση δεδομένων.      

 • Παρέχουμε υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης.

 • Συνδέουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό.

 • Οργανώνουμε σε ενιαία βάση για τις τρεις δημοτικές κοινότητες την υπηρεσία  καθαριότητας.

 • Δημιουργούμε τμήματα:

  • Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.

  • Νομικής Υπηρεσίας, για  ολιστική νομική υποστήριξη των υποθέσεων του δήμου

  • Εθελοντισμού, για την ανάπτυξη του εθελοντισμού σε θέματα περιβάλλοντος , πολιτικής προστασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Εκπονούμε ενιαίο κανονισμό:

  • Καθαριότητας, για να διατηρήσουμε την πόλη μας πράσινη και καθαρή.

  • Λειτουργίας Κοιμητηρίων, για την καθιέρωση κανόνων  που θα διέπουν διαχείρισή τους.​.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com