19. Ανταποδίδουμε το όφελος στους πολίτες με χρηστή, πράσινη και έξυπνη διαχείριση των πόρων

  • Διαχειριζόμαστε ορθολογικά τις δαπάνες για προμήθειες και έργα, μέσα από θεσμικές διαδικασίες που προτάσσουν τη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό, ώστε να προσφέρονται  ικανοποιητικές, για το δήμο, εκπτώσεις από τους δυνητικούς αναδόχους.

  • Μειώνουμε τα οικιακά και επαγγελματικά δημοτικά τέλη, μέσα από βιώσιμες δράσεις μείωσης του κόστους ενέργειας στις δημοτικές υποδομές, καθώς και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

  • Αξιοποιούμε τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη, για την βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, με ορθολογική στρατηγική διαχείρισης της ενέργειας και των απορριμμάτων.

  • Βελτιστοποιούμε την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, με εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

  • Εξασφαλίζουμε πόρους για έργα από εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com