13. Στοχεύουμε στην ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση

  • Δημιουργούμε ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης θεμάτων που αφορούν το Δήμο μας.

  • Φροντίζουμε για την μεγαλύτερη δυνατή  διάχυση της πληροφορίας σε θέματα που αφορούν τους πολίτες.

  • Παρέχουμε την online δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού και κάθε είδους έργου και προμήθειας.

  • Καθιερώνουμε κάθε τρίμηνο την “Ημέρα του Πολίτη” οπότε η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου και ο Δήμαρχος θα δέχονται αιτήματα και θα δίνουν απαντήσεις στους πολίτες, σε δημόσια συνεδρίαση.

  • Μεταδίδουμε, σε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου, τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των ΝΠΔΔ του δήμου.

  • Καθιερώνουμε τον Ιούνιο ως μήνα διαβούλευσης με όλους τους φορείς της πόλης και υιοθετούμε το μοντέλο του συμμετοχικού προϋπολογισμού, διαθέτοντας μέρος των εσόδων για την υλοποίηση προτάσεων που επιλέγονται μέσω της διαβούλευσης.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com