15. Χαράζουμε ψηφιακή στρατηγική για μια “έξυπνη πόλη”  

  • Δημιουργούμε Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Πολίτες - Αιρετούς - Δημοτικούς Υπαλλήλους.

  • Εγκαθιστούμε ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο σε όλο το εύρος της πόλης.

  • Αναπτύσσουμε εφαρμογή online ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή αιτημάτων, την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, την  παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης και τελικής διεκπεραίωση τους.

  • Ανασχεδιάζουμε το www.penteli.gov.gr σε ένα πολυμορφικό portal εξυπηρέτησης όλων των αναγκών των πολιτών (αιτήματα, πληροφόρηση, ηλεκτρονικές πληρωμές), των υπαλλήλων και των αιρετών και το επεκτείνουμε σε εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app).

  • Αξιοποιούμε το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ: internet of things) για τη συλλογή  άμεσων μετρήσεων με κρίσιμα δεδομένα για την πόλη σε τομείς όπως: Μεταφορές, Περιβάλλον, Ενέργεια, Διαχείριση συμμετοχικών δραστηριοτήτων, Πολιτική προστασία, Συνεργασίες Τοπικών Φορέων κά. Από τη διαχείριση των παραπάνω δεδομένων μέσω «έξυπνων» συστημάτων θα διευκολύνονται οι τοπικές αρχές στη λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  • Αυτοματοποιούμε τη διαχείριση εγγράφων στο εσωτερικό του δήμου και προς τους πολίτες και φορείς.

  • Αναπτύσσουμε ψηφιακή πλατφόρμα έξυπνης ανάδειξης του φυσικού πλούτου, των ιστορικών σημείων, των δράσεων πολιτισμού και αναψυχής, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com