18. Στηρίζουμε την τοπική οικονομία και απασχόληση

  • Υλοποιούμε λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις στις υποδομές των εμπορικών δρόμων, για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των καταναλωτών.

  • Δημιουργούμε ψηφιακή πλατφόρμα με στόχο την προβολή των τοπικών καταστημάτων, των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και συνεργαζόμαστε με τον Εμπορικό Σύλλογο για το σχεδιασμό δράσεων που θα τονώνουν την τοπική αγορά.

  • Παρέχουμε γρήγορη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

  • Καθιερώνουμε πολιτιστικά γεγονότα, που θα έχουν ως στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

  • Δημιουργούμε Δομή Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εργασίας για την ένταξη ή την επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση.

  • Υλοποιούμε το καινοτόμο πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να συμμετάσχουν σε δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com