top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πεντέλη.

Επίσημη επίσκεψη κλιμακίου του συνδυασμού “Πεντέλη 2020”

στη έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ

Επίσημη ενημερωτική συνάντηση, πλέον των δύο ωρών, με τον πρόεδρο του Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας Μ.Κ.Ο (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) κ. Οδυσσέα Βουδούρη και την συντονίστρια κ. Μαρία Δημητροπούλου στην έδρα της οργάνωσης στο Χολαργό, είχε ο επικεφαλής του συνδυασμού “ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ” και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Άγγελος Παλαιοδήμος συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Πολεοδομίας-Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Άντα Μπούσουλα και τον κοινοτικό σύμβουλο Απόστολο Φραντζή.

Κατά την συνάντηση υπήρξε ενημέρωση και απαντήθηκαν ερωτήματά μας σχετικά με τη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο χώρο του πρώην αστυνομικού τμήματος Πεντέλης. Τα κυριότερα σημεία μετά και τη δική μας έρευνα συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ (ακρωνύμιο για το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας), είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Μία από τις δράσεις που υλοποιεί σήμερα, μετά από πρόταση που υπέβαλε σε σχετική πρόσκληση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8-ΟΥΠ , http://tiny.cc/kekav01 ) είναι η δράση ¨ΝΕΦΕΛΗ” για τη φιλοξενία αγοριών από 12 έως 18 ετών, που έχουν φτάσει στην Ελλάδα χωρίς γονείς και οικογένεια. Η δράση εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή /άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στις 25/09/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΜΗ465ΧΙ8-Ξ3Μ, http://tiny.cc/kekav02 ). Η ημερομηνία λήξης της δράσης είναι η 31/12/2020 ενώ υπάρχει η δυνατότητα για παράταση δύο ετών.

  2. Η δράση ¨ΝΕΦΕΛΗ” αφορά στην ίδρυση και λειτουργία από το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, τριών (3) νέων Δομών για τη φιλοξενία 108 Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων ηλικίας 12 έως 18 ετών, στους Δήμους: Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη (36 φιλοξενούμενοι), Πεντέλης (36 φιλοξενούμενοι) και Κορησού Καστοριάς (36 φιλοξενούμενοι). Οι όροι και οι προϋποθέσεις της λειτουργίας των δομών, η εσωτερική οργάνωση των δομών και του προσωπικού και οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και αποχώρησης (οικογενειακή επανένωση ή ενηλικίωση) περιγράφονται στο σχετικό Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (http://tiny.cc/kekav03) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, https://www.amifisf.gr/)

  3. Το σύνολο της Δράσης και για τις τρεις (3) δομές θα επιχορηγηθεί μέχρι του ποσού των 2.725.560,00 € (το οποίο αναλύεται σε 108 άτομα Χ 68,00€/ημέρα Χ 365 ημέρες = 2.680.560,00€ και 3 δομές Χ 15.000,00€ έξοδα εγκατάστασης/δομή= 45.000,00€). Το συνολικό ποσό θα εκταμιευθεί σε τρεις δόσεις (40%, 30%, 30%). Μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί η πρώτη δόση με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 663Γ46ΜΤΛΡ-ΝΕΡ, http://tiny.cc/kekav04 ). Η δράση χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποσοστό 25% από εθνικούς πόρους.

  4. Βασικός στόχος της λειτουργίας των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση. Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους της κάθε δομής με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

  5. Μέχρι σήμερα στη δομή της Πεντέλης έχουν παραπεμφθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και φιλοξενούνται ήδη 18 ανήλικοι ηλικίας 12-17 ετών κυρίως από το Αφγανιστάν και αναμένεται στο προσεχές διάστημα να φτάσουν το όριο των 36. Στη δομή θα εργαστούν σε τρεις βάρδιες 22 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διερμηνείς, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικοί, Δικηγόροι, Διοικητικοί, Φύλακες, Μάγειροι, Φροντιστές, Προσωπικό Καθαριότητας) τα καθήκοντα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ((http://tiny.cc/kekav03).

  6. Η δομή είναι ανοικτή και τα παιδιά μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα τις ώρες στις οποίες δεν υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης εντός της δομής, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς και να επιστρέψουν το βράδυ. Το κάθε παιδί δικαιούται ένα μικρό μηνιαίο επίδομα το οποίο για λόγους ασφάλειας καταβάλλεται σταδιακά. Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες τα παιδιά θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν αναληφθεί οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεννόησης με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  7. Η συντονίστρια της δομής κ. Μαρία Δημητροπούλου τόνισε ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που θέλουν να στηρίξουν με το εθελοντικό τους έργο και αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται το τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενταχθούν στη λειτουργία της δομής.

Στη συνάντηση διατυπώθηκαν εκατέρωθεν προβληματισμοί, για την περαιτέρω εξέλιξη του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος και την αναγκαιότητα ενός ολιστικού σχεδίου δράσης φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στην ενδοχώρα σε συνεργασία και διαβούλευση με τους Δήμους ώστε να συμβάλλουν και αυτοί, στο βαθμό που στον καθένα αναλογεί, σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Επιπλέον από την μεριά μας τονίσαμε, ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν ευάλωτη ομάδα, είναι παιδιά και έχουμε ηθικό καθήκον να σεβαστούμε βασικές αρχές που προβλέπονται από τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού και άλλα διεθνή κείμενα όπως είναι η αρχή της ζωής, η αρχή της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παιδιού και η απαγόρευση των διακρίσεων, όμως είναι και υποχρέωσή μας στα πλαίσια της ισονομίας απέναντι στους συμπολίτες μας ο έλεγχος και η πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα συμφωνήθηκε να επαναληφθεί η συνάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο χώρο της δομής.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page