top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

Ανταποδ. τέλος 0,50. Ο διαχρονικός εσωτερικός δανεισμός και η υποχρέωση μηδενισμού του ελλείμματος

Στις 25/07/2007, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μελισσίων, με σχετική εισήγηση του τέως Δημάρχου Μελισσίων Μ. Γραφάκου με την ΑΔΣ 308/2007, ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικού τέλους 0,50 €/τ.μ το χρόνο σε συνείσπραξη με τα τέλη καθαριότητας, για έργα και απαλλοτριώσεις, προκειμένου ο τότε Δήμος Μελισσίων να εξασφαλίσει χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης, αλλά και κοινωφελείς χώρους που θα στεγάσουν παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η διάρκεια επιβολής του ανταποδοτικού τέλους ορίστηκε στα 20 χρόνια.

Η επιβολή του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ ξεκίνησε κατά το 2008 από τον Δήμο Μελισσίων και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, 13 χρόνια μετά, από το Δήμο Πεντέλης, αλλά μόνο για τα κτίρια εντός της Δ.Κ. Μελισσίων. Διαχρονικά, τα έσοδα από το συγκεκριμένο ανταποδοτικό τέλος δεν χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τους σκοπούς που ανέφερε η σχετική απόφαση, αλλά κάλυπταν άλλες δαπάνες είτε σε καιρούς παχιών αγελάδων (2008-2010 επί δημαρχίας Μ. Γραφάκου στο Δήμο Μελισσίων) είτε σε καιρούς μνημονιακούς και υπό το βάρος μεγάλων υποχρεώσεων που είχε αναλάβει κατά την εκκίνηση λειτουργίας του ο Καλλικρατικός Δήμος Πεντέλης (2011-2019 επί δημαρχίας Δ. Στεργίου), παραλαμβάνοντας μηδενικό ταμειακό υπόλοιπο του συγκεκριμένου ανταποδοτικού τέλους, από τη διοίκηση Μ. Γραφάκου.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναδειχθεί δημόσια, από εμένα προσωπικά, τα τελευταία τρία χρόνια α) Νοέμβρης 2018: κοινή ανακοίνωση με Ε. Μπουσίου και Α. Μπούσουλα, β) Φεβρουάριος 2019, γ) Ιανουάριος 2020) ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Πεντέλης και συμβάλλει στην στρεβλή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας. Παράλληλα, σε σχετικά έγγραφα ερωτήματα που έχω απευθύνει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πεντέλης, έχουν δοθεί δύο ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για το θέμα, από τους εκάστοτε αρμόδιους πολιτικούς προϊσταμένους τους Δήμου Πεντέλης:

  • το με αρ. πρωτ. 16332/24-10-2018 απαντητικό έγγραφο του τότε Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης, κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου,

  • το με αρ. πρωτ. 19243/04-11-2020 απαντητικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα και υπεύθυνου για τα οικονομικά του Δήμου Πεντέλης, κ. Γεώργιου Καρβουνάκη.

Με βάση τις παραπάνω επίσημες απαντήσεις και τα απολογιστικά στοιχεία υλοποίησης των προϋπολογισμών που αντλήθηκαν από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η συνολική εικόνα εσόδων-εξόδων, λογιστικού και ταμειακού υπολοίπου καθώς και του σχετικού ελλείμματος για το ανταποδοτικό τέλος 0,50€/τ.μ., από 01/01/2008 μέχρι και 31/12/2019, είναι η παρακάτω:

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/10/1958 ΦΕΚ 171/Α/24-10-1958). Η κατ’ εξακολούθηση χρήση των εσόδων του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ. για άλλους σκοπούς και η δημιουργία του σχετικού ελλείμματος ( -2.250.944,46 €) μόνο ως διαχρονικός εσωτερικός δανεισμός μπορεί να χαρακτηριστεί και η υποχρέωση αποκατάστασής του στο ακέραιο και μηδενισμού του σχετικού ελλείμματος είναι επιβεβλημένη.

Η έλλειψη ελεύθερων χώρων για πράσινο, παιδικές χαρές, θέσεις στάθμευσης αλλά και για κοινωφελείς χώρους είναι παραπάνω από εμφανής στην περιοχή των Μελισσίων. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου τέλους για τον πραγματικό σκοπό της επιβολής του αλλά και η προστασία και του τελευταίου ευρώ που εισπράχθηκε για αυτό τον λόγο αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση του συνδυασμού μας “ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ”, αλλά και προγραμματική συμφωνία για τη συνεργασία μας με το συνδυασμό της Συμπολιτείας και τη Δήμαρχο Δ. Κεχαγιά. Μια προγραμματική συμφωνία που σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί σε τέσσερα βήματα:

  1. Την πραγματική αποτύπωση του ταμειακού υπολοίπου του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ. σε ξεχωριστό κωδικό στον προϋπολογισμό εσόδων και την δημιουργία αντίστοιχου κωδικού εξόδων για την αγορά γης στα Μελίσσια (ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΗΔΗ βλέπε ΚΑ 30-7111.001 και ΚΑ 5113 στους Προϋπολογισμούς 2020 (ΑΔΑ ΨΨ00ΩΞ3-1ΩΩ) και 2021 (ΑΔΑ Ω8ΩΟΩΞ3-ΦΒΟ) του Δήμου Πεντέλης).

  2. Το άνοιγμα ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποκλειστικά για το ταμειακό υπόλοιπο του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ. (ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ το καλοκαίρι του 2020).

  3. Τον καθορισμό της διαδικασίας μηδενισμού του ελλείμματος του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ., με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά την ψήφιση του Ισολογισμού του 2019, όπου μετά τον σχετικό έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών θα επιβεβαιωθεί και θα αποτυπωθεί επακριβώς το σχετικό έλλειμμα.

  4. Την άμεση εκκίνηση της απομείωσης του ελλείμματος, εντός του 2021, μέσα από διαδικασία αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 2021.


Εν αναμονή της ψήφισης του Ισολογισμού του Δήμου Πεντέλης για το 2019 (η οποία έχει καθυστερήσει υπερβολικά και αδικαιολόγητα), ο συνδυασμός ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση προς διαβούλευση με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, για την υλοποίηση των βημάτων 3 και 4, δηλαδή για τον μηδενισμό του ελλείμματος του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ. σε βάθος επταετίας (έως το τέλος του 2027 οπότε και σταματάει η είσπραξή του) καθώς και την ορθή αξιοποίησή του με αγορά γης στα Μελίσσια.ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΗ


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page