top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

5 + 1 αλήθειες για την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πεντέλης (ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ)Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, υπό την τότε νέα δημοτική αρχή, εισήχθησαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα θέματα της κατάργησης των δύο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που διέθετε ο Δήμος Πεντέλης: του Οργανισμού Κοινωνική Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) και του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Π.Α.Θ.).

Σύμφωνα με το σχετικό αιτιολογικό και σκεπτικό των εν λόγω εισηγήσεων αναμενόταν να «υπάρξουν άμεσα σημαντικές οικονομίες κλίμακας και μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς πολλές κοινές υπηρεσίες όπως μισθοδοσία, προμήθειες κλπ. θα αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού».

Με τις αποφάσεις 169/2019 (ΑΔΑ:ΩΝΛΨΩΞ3-ΒΩΥ) και 170/2019 (ΑΔΑ:ΨΕ6ΔΩΞ3-9Υ7) του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πεντέλης ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ καταργήθηκαν. Για τις συγκεκριμένες δύο αποφάσεις τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις οι οποίες απέχουν παρασάγγας από την αλήθεια, αφού ουδέποτε στηρίχτηκαν σε πραγματικά δεδομένα. Οφείλουμε να παραθέσουμε λοιπόν στοιχεία για την συνολική αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.


1η Αλήθεια

Η απόφαση κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. ψηφίστηκε από τρεις (3) παρατάξεις και τρεις (3) ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους

Οι δύο αποφάσεις κατάργησης των ΝΠΔΔ (ΑΔΑ:ΩΝΛΨΩΞ3-ΒΩΥ και ΨΕ6ΔΩΞ3-9Υ7) ψηφίστηκαν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (17 ΥΠΕΡ και 15 ΚΑΤΑ). ΥΠΕΡ ψήφισαν:

 • Οι δημοτικές παρατάξεις:

  • ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ (9 Δημοτικοί Σύμβουλοι - Αν. Κοσμοπούλου, Βλ. Σιώμος, Γ. Μητροπούλου, Ελ. Πολίτη, Φ. Μαρκαντώνη, Λ. Μακρής, Π. Ηλιόπουλος, Αρ. Αργύρη, Κ. Λαζή)

  • ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΠΟΛΗ (4 Δημοτικοί Σύμβουλοι - Αγγ. Παλαιοδήμος, Α. Μπούσουλα, Σπ. Φρεμεντίτης, Π. Κρανιώτης)

  • ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - υποστηρίζεται από το Κ.Κ.Ε. (1 Δημοτικός Σύμβουλος - Σπ. Κωνσταντάς)

 • Οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αποστολάκος Δημήτρης, Μπούρας Βασίλης, Τσουχνικάς Ηλίας


2η Αλήθεια

Η οικονομική κατάσταση του Ο.Κ.Π.Α. και του Ο.Π.Α.Θ. ήταν επιεικώς τραγική.


Η οικονομική κατάσταση των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. και Ο.Π.Α.Θ. στο τέλος του 2018 ήταν επιεικώς τραγική. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αδιάσειστα στοιχεία (με αναφορά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) που δείχνουν ότι παρά την αύξηση των επιχορηγήσεων του Δήμου (κατά 100.000€ στον Ο.Κ.Π.Α. και κατά 168.000€ στον ΟΠΑΘ το 2018 σε σχέση με το 2016), οι ισολογισμοί και των δύο εμφάνισαν ελλείμματα μετά από την υγιή και ακμάζουσα τριετία 2014-2016. Η κατάσταση για το έτος 2019, παρά το ότι δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί, ήταν σίγουρα χειρότερη, καθώς ήταν έτος εκλογών, άρα και επιπλέον παροχών.

Το μέλλον προμηνυόταν ακόμη πιο δυσοίωνο ειδικά για τον Ο.Κ.Π.Α., καθώς το σχολικό έτος 2020-2021 θα εφαρμοζόταν η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής, πολλά νήπια που εως τότε επρόκειτο να ενταχθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πεντέλης θα ξεκινούσαν την προσχολική τους ζωή στα νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας. Κατά συνέπεια, τα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. θα ήταν λιγότερα, τόσο λόγω μικρότερων εισπράξεων από τροφεία, όσο και λόγω των χαμένων vouchers από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” .

Για να αποδώσουμε τα “του Καίσαρος τω Καίσαρι”, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι πρόεδροι των ΝΠΔΔ και η διάρκεια της θητείας τους κατά την δημοτική περίοδο 1/9/2014 - 10/10/2019.3η Αλήθεια

Ο.Π.Α.Θ. και Ο.Κ.Π.Α. ήταν υποστελεχωμένοι και επιχειρησιακά αδύναμοι.


Ως προς τον Ο.Π.Α.Θ (βλέπε πίνακα) η εικόνα είναι απόλυτα ξεκάθαρη! Το προσωπικό ήταν μικρότερο σε αριθμό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ (15μελές Δ.Σ.). Η υποστελέχωση του ΟΠΑΘ είχε ως συνέπεια τη επιβάρυνση του Δήμου μέσω της συνεχούς χρήσης διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών του, αλλά και την υλοποίηση δράσεων από ακριβοπληρωμένους εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών, παρά την ανάγκη αύξησης της απασχόλησης προσωπικού και ορθολογικής διαχείρισης των χρημάτων με παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.


Ως προς τον Ο.Κ.Π.Α., τα στοιχεία είναι κάπως διαφορετικά, αλλά τα συμπεράσματα είναι μάλλον παρεμφερή. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψε από τη συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. που είχαν ως αντικείμενο τις δραστηριότητες παιδικών σταθμών και Κ.Α.Π.Η.. Παρότι στη συστατική πράξη διαφάνηκε η πρόθεση το νέο Ν.Π.Δ.Δ., πέραν της υλοποίησης των παραδοσιακών προγραμμάτων του, να διευρύνει το πεδίο δράσης του με υλοποίηση νέων κοινωνικών προγραμμάτων, αποδείχθηκε ότι τελικά οι καλές προθέσεις παρέμειναν κενό γράμμα.

Οι εμπεδωμένες νοοτροπίες τοπικής αντίληψης των ζητημάτων, η μη ανακατανομή του προσωπικού σε διαφορετικές τοπικές υποδομές και σε νέες κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, η απουσία εγκεκριμένου οργανογράμματος υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.), η έλλειψη προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την στελέχωση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν στην παρακμή του αρχικού φιλόδοξου σχεδιασμού.


4η Αλήθεια

Οι 24 υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. του Ο.Κ.Π.Α. ήταν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας

Ο Ο.Κ.Π.Α., από το 2012 μέχρι και το 2018, μέσω του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, είχε προσλάβει με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικά 24 υπαλλήλους (πιο συγκεκριμένα: 14 βρεφονηπιοκόμους ΔΕ, 5 βρεφονηπιοκόμους ΤΕ, 1 Μάγειρα ΔΕ και 2 Υπαλλήλους Καθαριότητας ΥΕ). Οι συμβάσεις τους είναι ετήσιες (από 01 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου) και υπάρχει δυνατότητα 12μηνης ανανέωσης ετησίως με απόφαση αρμόδιου μονομελούς οργάνου διοίκησης κάθε χρόνο.

Οι ανανεώσεις αυτές υλοποιούνται κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα, αλλά δεν είναι αυτονόητες! Σε κάποια Ν.Π.Δ.Δ. της ελληνικής επικράτειας υπήρχαν περιπτώσεις που δεν ανανεώθηκαν τέτοιες συμβάσεις με διάφορες αιτιολογίες, μεταξύ των οποίων και η κακή οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ.. Είναι φανερό ότι η κακή οικονομική κατάσταση των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. και Ο.Π.Α.Θ. (βλέπε 2η Αλήθεια) θα έδινε ένα πολύ καλό επιχείρημα σε μια “υπερ-θαρραλέα” διοίκηση για τη μη ανανέωση αρκετών από αυτών των συμβάσεων. Με την μεταφορά του συγκεκριμένου προσωπικού (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο Δήμο Πεντέλης το παραπάνω επιχείρημα εξέλειψε.


5η Αλήθεια

Οι προοπτικές εξέλιξης του προσωπικού των ΝΠΔΔ ήταν μηδαμινές

Είναι γνωστό ότι, παρά τις προσπάθειες τόσο των τότε Διοικήσεων των Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες κατάρτισαν και ενέκριναν τα αντίστοιχα κανονιστικά κείμενα, όσο και του προσωπικού τους, οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) δεν εισήχθησαν προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο για την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού. Ανάμεσα στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. και Ο.Π.Α.Θ. υπήρχαν αρκετοί που ενδιαφέρονταν για την υπαλληλική τους εξέλιξη και την αξιοποίηση των πτυχίων τους (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι).

Με την μεταφορά τους στο Δήμο Πεντέλης, το προσωπικό των καταργηθέντων νομικών προσώπων, θα είχε:

 • περισσότερες δυνατότητες τοποθέτησης σε διαφορετικές οργανικές μονάδες

 • καλύτερες ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε πολλαπλά αντικείμενα

 • περισσότερες δυνατότητες ανέλιξής του στην υπηρεσιακή ιεραρχία.

Περαιτέρω, στο Δήμο το μεταφερόμενο προσωπικό, θα απολάμβανε μεταχείριση των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων του ισότιμη με αυτή που απολάμβαναν συνάδελφοί τους σε αντίστοιχες θέσεις, και επιπλέον θα μπορούσαν ευκολότερα να συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας, εξαιτίας ευνοϊκότερων ποσοστώσεων, λόγω διευρυμένης βάσης υπολογισμού των εν λόγω ποσοστών. Τέλος, με τη μεταφορά του το προσωπικό των νομικών προσώπων, θα μπορούσε θεσμοθετημένα πλέον να συμμετέχει πιο ενεργά στο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για την εργασιακή έκφραση και εκπροσώπησή του.


6η Αλήθεια

Η σημερινή κατάσταση αποδιοργάνωσης και αταξίας είναι αποτέλεσμα οργανωτικής και διοικητικής ανεπάρκειας της Διοίκησης της κ. Κεχαγιά και όχι της κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ.

Η σημερινή δημοτική αρχή του Δήμου Πεντέλης δεν διακρίνεται ούτε για τις διοικητικές της αρετές ούτε για την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση. Η εσωστρέφεια και οι εσωτερικές έριδες που έχουν δημιουργηθεί έχουν αποδιοργανώσει τον διοικητικό μηχανισμό ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταρρεύσει. Παρόλα αυτά συνεχίζει να λειτουργεί με ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, το οποίο εξυπηρετεί τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της καθημερινότητας χωρίς όραμα και χωρίς συνεργατική αντίληψη. Η εν λόγω μέθοδος διοίκησης, λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της,

 • κατακερμάτισε τη πολιτική διοίκηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών του Δήμου μοιράζοντας ΔΗΘΕΝ αρμοδιότητες ανάμεσα σε Αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους.

 • άφησε ανεκμετάλλευτους πολύτιμους υφιστάμενους πόρους όπως το εξειδικευμένο ανθρώπινο υπηρεσιακό κεφάλαιο του Δήμου.

 • ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ και αφήνει διοικητικά ανάπηρο το Δήμο μη επικαιροποιώντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) και μη εντάσσοντας στο οργανόγραμμα του Δήμου Πεντέλης τους υπαλλήλους των πρώην ΝΠΔΔ του Δήμου (ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ) παρά τη ρητή σχετική υποχρέωση εντός εξαμήνου από την κατάργηση τους που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 318 του Νόμου 1188/1981).


Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω το θέμα της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ., όπως και κάθε άλλου οργανισμού, ήταν (και εξακολουθεί να είναι) ζήτημα συνετής διοίκησης, αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων και ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων πόρων.

Ο συνδυασμός μας μέσω της θητείας του επικεφαλής του Άγγελου Παλαιοδήμου στον Ο.Κ.Π.Α., απέδειξε την ικανότητά του στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ.. Στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε και στο μέλλον, σε σχέση με τη λειτουργία κάθε υγιούς και βιώσιμου οργανισμού, υφιστάμενου ή νέου.


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page