top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

Μνημείο αδιαφάνειας και συγκεντρωτισμού ο τρόπος διοίκησης της κ. Κεχαγιά

Έγινε ενημέρωση: 21 Δεκ 2022

Η ψήφιση των Δημοτικών Τελών και του Τεχνικού Προγράμματος αποτελούν κορυφαίες πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο τέλος του χρόνου και αποτελούν δομικό στοιχείο του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Με μια πρωτόγνωρη κίνηση για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα της πόλης μας, η κ. Κεχαγιά υποτιμά την σπουδαιότητα των δύο αυτών αποφάσεων και προσπαθεί να ξεφύγει από τη βάσανο της συλλογικής λειτουργίας των οργάνων.

Ενώ λοιπόν έχουμε φτάσει στα τέλη Δεκέμβρη και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση για τα εν λόγω θέματα, την Παρασκευή 17/12/2022, η δημοτική αρχή απέστειλε πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με ημερομηνία διεξαγωγής την Τρίτη 21/12/2022 στις 10:00, στην οποία συμπεριέλαβε το θέμα του καθορισμού των δημοτικών τελών για το 2023. Δυστυχώς όμως, δεν έστειλε ποτέ τις σχετικές εισηγήσεις. Μάταια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής περιμέναμε μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ να τις λάβουμε στο email μας. Φρόντισε να τις στείλει ηλεκτρονικά πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης!! Τυχαίο;

Την ίδια μέρα (Παρασκευή 17/12/2022), απέστειλε πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, με ημερομηνία διεξαγωγής την Τρίτη 21/12/2022 στις 19:00. Ανάμεσα στα θέματα που περιλήφθηκαν προς συζήτηση στην εν λόγω συνεδρίαση είναι και τα Δημοτικά Τέλη, που θα ψηφίζονταν το πρωί της ίδιας μέρας από την Οικονομική Επιτροπή! Με απλά λόγια, τόσο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων με ανύπαρκτες εισηγήσεις, τις οποίες ουδέποτε έχουν δει (ή θα δουν για λίγες μόνο ώρες). Και αυτό τυχαίο;

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2023. Φυσικά, ούτε αυτή η εισήγηση διανεμήθηκε στην ώρα της. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού όλως “τυχαίως” θα συζητούνταν στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπης (Δήμαρχος + 7 Αντιδήμαρχοι) της Δευτέρας 19/12/2022 στις 11:00, δηλαδή μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Προφανώς, όλες οι παραπάνω μεθοδεύσεις δεν γίνονται τυχαία. Είναι πρακτικές μιας κλειστής αυτοδιοικητικής κάστας, ενός συστήματος που εκπροσωπείται από την κ Κεχαγιά, που αδιαφορεί για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τα υποτιμά, που αποφεύγει κάθε είδους δημόσια λογοδοσία και έχει ως μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα για έναν νέο άνθρωπο να χειραγωγείται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην διστάζει να ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ, νομίζοντας ότι θα έχει πάντα κάποιους να την καλύπτουν. Αλήθεια συνάδουν τέτοιες λογικές και συμπεριφορές για την ιδιότητα του πρώτου πολίτη της πόλης αλλά και με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, τις οποίες η ίδια κατέχει; Όμως ο καιρός γαρ εγγύς και σύντομα η δήμαρχος θα κληθεί και θα αναγκαστεί να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της ενώπιον αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Και τότε δεν θα μπορεί ούτε να κρυφτεί πίσω από την κλειστή κάμερα του WEBEX ούτε να απουσιάσει προφασιζόμενη ανειλημμένες υποχρεώσεις της.

Πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Πεντέλης είναι τραγική και με δόλιο τρόπο η δημοτική αρχή προσπαθεί να την αποκρύψει. Υπενθυμίζουμε ότι παρά τα όσα ορίζει ο νόμος η κ. Κεχαγιά μέχρι σήμερα:

  1. Δεν έχει φέρει προς ψήφιση κανέναν ετήσιο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ από το 2019 και μετά (άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

  2. Δεν έχει κάνει κανένα ετήσιο απολογισμό - λογοδοσία Δημάρχου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

  3. Δεν έχει φέρει προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο του 2022 (παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) και μάλιστα στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή την απέσυρε!

  4. Δεν έχει φέρει προς ψήφιση την εκκαθάριση των ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ τρία χρόνια μετά από την κατάργηση τους.

  5. Δεν έχει αποκαταστήσει τα ποσά που “λείπουν” από το ταμείο του ανταποδοτικού τέλους 0,50€/τ.μ

Είναι αυταπόδεικτο ότι ο Δήμος Πεντέλης βαδίζει σε αχαρτογράφητα νερά ως προς τα οικονομικά του. Ως συνδυασμός θα καταγγείλουμε σε όλα τα αρμόδια όργανα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ) αυτές τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ πρακτικές αδιαφανούς και κατά συνέπεια αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, μιας συγκεντρωτικής κηδεμονευόμενης διοίκησης που είναι σίγουρο ότι θα παραδώσει καμένη γη.

Υ.Γ.:Προφανώς αντίστοιχη ευθύνη έχουν και όλοι αυτοί που συμμετέχουν ακόμα στο διοικητικό σχήμα και σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε μια κατάσταση που τους προσβάλει ως δημοτικούς συμβούλους αλλά κυρίως ως ανθρώπους και δημότες.


Comments


bottom of page