top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

Αποχέτευση Καλλιθέας Πεντέλης - Η θετική έκβαση ενός δεκαπενταετούς αγώναΥπογράφηκε, την Τρίτη 30/05/2023, μεταξύ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και της ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε., η σύμβαση του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Καλλιθέα Πεντέλης”, ύψους 4.845.111,12€. Το έργο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 5.420.436,80€ με ΦΠΑ και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, αφού μειοδότησε στο σχετικό διαγωνισμό, με μέση έκπτωση 11% (ΑΔΑ: ΩΑ7146Ψ84Ψ-821).

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αποτελεί τη θετική έκβαση ενός δεκαπενταετούς αγώνα, που ξεκίνησε το 2008 από τον τότε Δήμαρχο του Καποδιστριακού Δήμου Πεντέλης, κ. Δημήτρη Στεργίου Καψάλη και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια των χαλεπών καιρών της μνημονιακής περιόδου από τον Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης. Ο αρχικός σχεδιασμός για σύνδεση της αποχέτευσης της Καλλιθέας Πεντέλης με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) των Σπάτων φαινόταν εξ αρχής δύσκολος. Ωστόσο, η υλοποίηση του οραματικού έργου του Συγκροτήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου - 2ου Νηπιαγωγείου και Κλειστού Γυμναστηρίου Πεντέλης στο Ο.Τ 122 επιτάχυνε τη διαδικασία ανάπτυξης του δικτύου αποχέτευσης του Γέρακα έως την οδό Ιάσωνος, δίνοντας μια καλύτερη εναλλακτική, αυτή της σύνδεσης με το Κ.Ε.Λ. της Ψυττάλειας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, τον Σεπτέμβριο του 2019, με τις συνεχείς πιέσεις και προσπάθειες του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Άγγελου Παλαιοδήμου (09/09/2019 - 19/05/2021) και του Τοπικού Συμβούλου Δ.Κ. Πεντέλης κ. Φίλιππου Φιλιππίδη, τέθηκε ως βασικός όρος της πραγματοποίησης του έργου η αλλαγή της αρχικής μελέτης, η οποία προέβλεπε την υλοποίηση του έργου μόνο στις περιοχές της Καλλιθέας Πεντέλης όπου υπήρχε φυσική ροή και είχε εγκριθεί από την ΕΥΔΑΠ (ΑΔΑ:Β45546Ψ84Ψ-ΜΦΗ 23/11/2012), ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο της περιοχής (σε αντιδιαστολή με συμβούλους της Δημάρχου που υποστήριζαν το αντίθετο, ώστε το έργο να έχει μικρότερο πρϋπολογισμό)!!

Έτσι, παρά τον υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού της νέας επικαιροποιημένης μελέτης, που εγκρίθηκε από την ΕΥΔΑΠ στις 27/11/2020, τελικά εντάχθηκε στο έργο το σύνολο της περιοχής, καθώς προστέθηκαν δύο αντλιοστάσια με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς (ΑΔΑ: ΩΑ7146Ψ84Ψ-821) φτάνοντας το συνολικό μήκος των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στα 11.000 μέτρα!! Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια της θητείας του τότε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Άγγελου Παλαιοδήμου (09/09/2019 - 19/05/2021), είχαν υλοποιηθεί όλες οι διανοίξεις δρόμων που είχε απαιτήσει η ΕΥΔΑΠ, ώστε στις 10/7/2020 να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης η Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ (ΑΔΑ: ΩΡΘ8ΩΞ3-ΝΝ5), η οποία με τη σειρά της εγκρίθηκε και από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ στις 05/08/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΡΧ46Ψ84Ψ-5ΡΩ). Μετά από σχετική αίτηση της ΕΥΔΑΠ, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στις 18/5/2021 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ κατά 91,5% ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτείται από πόρους της ΕΥΔΑΠ.

Δυστυχώς, το αρχικό χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης δεν τηρήθηκε και είχαμε μια καθυστέρηση δύο ετών μέχρι να φτάσουμε στη δημοπράτηση του έργου, στις 01/11/2022, στην κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο στις 07/04/2023, και στην υπογραφή της σύμβασης, στις 30/05/2023. Το έργο, που αναμένεται να υλοποιηθεί στο σύνολό του στο τέλος του 2025, θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας στην περιοχή της Καλλιθέας Πεντέλης, που στωικά περιμένουν εδώ και χρόνια την κατασκευή του. Ευελπιστούμε ότι δε θα συναντήσει άλλους σκοπέλους και θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Από τη μεριά μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του έργου, μέσω του Τοπικού Συμβούλου και κατοίκου της περιοχής της Καλλιθέας Πεντέλης κ. Φίλιππου Φιλιππίδη, μέχρι και την τελική παράδοσή του.


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page