top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

Πρόταση κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στην ομολογία αποτυχίας

Έγινε ενημέρωση: 28 Δεκ 2022

Πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της 20/12/2022 αποφάσισε η Δήμαρχος κ. Κεχαγιά να αποστείλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Διοίκησης με την πρόταση Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού οικονομικού έτους 2023. Ήθελε με τον τρόπο αυτό, υποτιμώντας δηλαδή τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου και υπολογίζοντας στην ελλιπή ενημέρωση των μελών του σώματος, να πετύχει τις ελάχιστες αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της αντιπολίτευσης όσο και της Διοίκησης. Και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά αφού η εισήγηση της ήταν μια ξεκάθαρη ομολογία ολοκληρωτικής αποτυχίας στον τομέα διαχείρισης της καθαριότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς το έλλειμμα (διαφορά εσόδων - εξόδων) των δημοτικών τελών για το 2023 ανέρχεται σε 1.237.000,00€ !!! Και πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό: Το νέο επιπρόσθετο έλλειμμα του Δήμου Πεντέλης που θα δημιουργηθεί μόνο το έτος 2023 και μόνο από τον τομέα καθαριότητας και φωτισμού θα ανέλθει σε 1.237.000,00€.

Είναι πια προφανές ότι η διοίκηση δεν έχει κανένα σχέδιο τόσο για τον τομέα της καθαριότητας όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η έλλειψη κανονισμού καθαριότητας, οι μικρές ως μηδενικές αποδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ο κατακερματισμός της διαχείρισης της καθαριότητας σε τρεις πολιτικούς προϊσταμένους (αντιδημάρχους) και η γενικότερη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών, έχουν φέρει το Δήμο σε οικονομικό αδιέξοδο. Επιπλέον, η Διοίκηση με τις εισηγήσεις της για τα έσοδα του προϋπολογισμού έτους 2023 “δηλώνει” ότι θα επεκτείνει το υφιστάμενο αδιέξοδο σε μη αναστρέψιμη πορεία προς την πλήρη οικονομική καταστροφή!

Την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούμε να παραμένουμε ο ακριβότερος Δήμος στα βόρεια προάστια με δημοτικά τέλη στο 1,66€/τ.μ. όταν γειτονικοί μας δήμοι όπως το Μαρούσι (1,28€/τ.μ.), τα Βριλήσσια (1,12€/τ.μ.), το Χαλάνδρι (1,11€/τ.μ) και η Κηφισιά (1,11€/τ.μ.) έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια σπουδαία αποτελέσματα.


Απέναντι στην ομολογία αποτυχίας που έφερε την υπογραφή της κ. Κεχαγιά αλλά και στην συνεχιζόμενη ακρίβεια που βάλλει περισσότερο από όλους τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, ως δημοτική παράταξη, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς και αδρανείς. Αποστείλαμε ήδη προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την εναλλακτική μας πρόταση για τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού 2023 (αρ. πρωτ. Δήμου Πεντέλης 24786/2022). Στην πρόταση μας αυτή περιλαμβάνονται απαλλαγές από τα Δημοτικά Τέλη με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 202 του Ν. 3463/2006 για τις πρώτες κατοικίες των κάτωθι αναφερομένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων:


 1. Άποροι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά τους στοιχεία: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 2. Πολύτεκνοι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά στοιχεία του ενός εκ των δύο συζύγων, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000€: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 3. Πολύτεκνοι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά στοιχεία του ενός εκ των δύο συζύγων, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000€: έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού των Δημοτικών τελών.

 4. Τρίτεκνοι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά στοιχεία του ενός εκ των δύο συζύγων, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000€: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 5. Τρίτεκνοι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά στοιχεία του ενός εκ των δύο συζύγων, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000€: έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού των Δημοτικών τελών.

 6. Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά τους στοιχεία (ή στα στοιχεία του φιλοξενούντος αυτούς) και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000€ (αθροιστικά φιλοξενούμενου και φιλοξενούντος): πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 7. Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά τους στοιχεία (ή στα στοιχεία του φιλοξενούντος αυτούς) και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000€ (αθροιστικά φιλοξενούμενου και φιλοξενούντος): έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού των Δημοτικών τελών.

 8. Χήρα/ Χήρος, χωρίς νέο γάμο και κηδεμόνας μέχρι δύο προστατευόμενων τέκνων, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα στοιχεία της/του και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 9. Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα, με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα στοιχεία του γονέα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κηδεμονίας τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων) και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000€: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

 10. Μακροχρόνιοι άνεργοι (πάνω από 1 έτος) με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά τους στοιχεία, οι οποίοι δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€: έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού των Δημοτικών τελών (για το διάστημα που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας).

 11. Μακροχρόνια άνεργοι σύζυγοι (πάνω από 1 έτος), με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα στοιχεία του ενός εκ των δύο συζύγων, οι οποίοι δηλώνουν μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€: πλήρης απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη (για το διάστημα που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας).

 12. Άτομα που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και έχουν ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη οικία μέχρι 120 τ.μ και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα προσωπικά τους στοιχεία: έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού των Δημοτικών τελών.


Το κοινωνικό όφελος από την παραπάνω πρόταση είναι σαφές: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, οι οποίες λόγω των τρεχουσών ειδικών συνθηκών δοκιμάζονται περισσότερο και χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.


Καλούμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τις δημοτικές κινήσεις αλλά και κάθε έναν δημοτικό σύμβουλο ξεχωριστά να απαγκιστρωθεί από κάθε είδους μικροπολιτική σκοπιμότητα και να να στηρίξει την πρόταση μας ως το ελάχιστό μέτρο που μπορούμε συλλογικά να λάβουμε για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη λαίλαπα της ακρίβειας. Μια λαίλαπα που δεν θα σταματήσει ούτε το 2023.


ΥΓ: Το θέμα τον Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το 2023 θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 28/12/2022 στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το από το κανάλι του Δήμου Πεντέλης στο youtube https://www.youtube.com/@dimospentelis8957


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page